Richard Böhnel – výtvarník

Pozvánka na výstavu

Pocta Richardu Böhnelovi - vytvoření bronzové busty

Hlasujte na: http://www.csobpomaharegionum.cz

(Plzeňský kraj, projekt Pocta Richardu Böhnelovi - vytvoření bronzové busty)

Pocta Richardu BöhneloviV srpnu zasáhla region Nepomucka smutná zpráva. Ve věku nedožitých 87 let nás opustil přední patriot a propagátor všeho dění, PhDr. Richard Böhnel. Své dětství prožil v Praze na Malé Straně pod Pražským hradem, později řadu let působil v redakci Mladé fronty, rovněž jako zástupce šéfredaktora. V prvních dnech po okupaci v roce 1968 se podílí na vydávání necenzurovaných novin, v roce 1969 je vzhledem k událostem v naší zemi přesunut do archivu tohoto deníku.

Ve stejném roce si při dovolené zamiloval se svou chotí kraj pod Zelenou Horou, po odchodu do penze se do něho trvale odstěhovali. Kromě své neúnavné propagátorské činnosti, obrovského patriotismu a zamilovanosti do Nepomucka i „všeho českého“, stál pevně proti bývalému komunistickému režimu, který ho opakovaně trýznil, věřil v mladou generaci a neustále ji podporoval i vzdělával. Rozdával lidem kolem sebe radost svými obrazy, snažil se o pozvednutí kulturního a společenského dění v celém regionu, tvořil obcím zdarma návrhy znaků a praporů, měl největší zásluhu na obnově cenných rokokových milečských varhan prostřednictvím pravidelných kulturních setkání, které organizoval posledních 12 let několikrát ročně.

Jak poznamenal jeho přítel J. Hodek na pohřbu: „A odstrkován byls a přesto stál jsi rovně jak Nerudovy básně. A věřils stále, že přijde čas a začnem si věřit a bude v této zemi krásně. Je to hluboká ztráta v kraji, kdo mladé stejně vychová? Vždyť tvoje cesta byla jasná přímá - cesta Böhnelova."

Rádi bychom ho proto v regionu připomínali navždy a nechali vyrobit jeho bronzovou bustu do Rodného domu Augustina Němejce v Nepomuku. K tomu potřebujeme Vaši pomoc a hlasování.

Rozešlete rovněž tuto informaci dále. Každý hlas je cenný, předem srdečně děkujeme za nás i za Richarda. Hlasování končí 30. 11. 2016.

*****************************

Hluboce zarmouceni oznamujeme všem kolegům, přátelům, známým a příznivcům smutnou zprávu, že nás navždy opustil novinář, výtvarník a malíř PhDr. Richard Böhnel v pátek 12. srpna 2016 v ranních hodinách ve věku nedožitých 87 let.

Parte PhDr. Richard Böhnel †12.08.2016

Stručný životopis

Richard BöhnelRichard Böhnel se narodil 23. 12. 1929 v rodině obdařené výtvarným nadáním – sestra módní návrhářka, bratr významný rakouský rytec a grafik. Příprava na život byla velmi různorodá, již od dětství ovlivněná touhou uplatnit se jako výtvarník. Nerudovo reálné gymnázium v Praze, soukromá grafická škola Officina Pragensis Jaroslava Švába, návrhárna textilní školy v Jeseníku, propagační oddělení jednoho z pražských podniků, autorství oceněné expozice na první poválečné zemědělské výstavě v Praze a pak dlouhá léta novinařiny. Absolvoval novinářskou fakultu UK v Praze, na níž obhájil ve svém oboru doktorát. Celý život psal a kreslil zejména do časopisů pro děti a mladé lidi. Richard Böhnel za svým pracovním stolem Po odchodu do důchodu a trvalém přesídlení z Prahy do Milče u Nepomuku, se věnoval především dvěma okruhům tvorby, jež sám nazýval toulkami přírodou a toulkami vlastní hlavou. V prvé z nich dominuje pastel suchý, ve druhé pastel olejový. Věnoval se také kresbě, návrhům spolkových praporů, tvorbě ilustrovaných plánů obcí. S výsledky svého výtvarného usilování seznamoval veřejnost téměř každoročně prostřednictvím výstav.

Co řekli jiní

Richard Böhnel se ve svých suchých pastelech zabývá krajinou plnou ticha a klidu. jistě a přece citlivě nanáší pastely, změkčuje obrysy stromů i staveb. Dovede vystihnout jak podzimní zadumání, dřímající krajinu s prvním popraškem sněhu, tak i veselé rašení jara a léto obtěžkané úrodou. ... Jeho olejové pastely svědčí o tom, že jde o malíře se sklonem k vymýšlení, který si dovede lehce zahrávat s vtipem.

Kristina Zábranská

V podkroví Domu historie Přešticka nám svůj bohatý vnitřní svět představí PhDr. Richard Böhnel z Milče u Nepomuka.... Název výstavy jeho obrazů " O životě s citem i vtipem" přesně vystihuje obě polohy jeho tvorby. Na jedné straně půvabné krajiny zachycené technikou suchého pastelu, na straně druhé stejně zručně provedené obrázky, ale s překvapivou a objevnou anekdotickou pointou. Tento druh umění dokáže diváka hladit i bavit zároveň. A to vůbec není málo.

Věra Kokošková

Co je skutečnost? Musí ji umění vždy jen reprodukovat? Koláže ducha. Proč nespojit to, co je krásné, v nový celek? Jak to pohladí v jasných, srozumitelných liniích a vždy přesně ducha kompozice vyjadřujících barvách - inu pohádka. Viděli jste portrét dětství a v liniích zakletou samotu - když není nablízku ten, koho mám rád? Neslyšíte, co si vypráví zasněžená ulička? Tak jste se špatně dívali, je to tam! A modř hlubokého citu básníka. I to se dá namalovat, nevěříte? To všechno dokáže duše umělce, který se nepustil pohádky, je otevřen kráse krajiny i srdce. A hlavně sám má lásku a vnímavost a shovívavost k člověčině. Ani humor nechybí a je tam na té výstavě pod sklem, aby nevyprchal. Jen se dobře dívat. Kde a na co? Na výstavu děl Richarda Böhnela.

prof. M. Pulánková

Richard Böhnel Richard Böhnel - podpis

KONTAKT

PhDr. Richard Böhnel
Mileč čp. 37
335 01 Nepomuk
mob.: 606 401 654
tel.: 371 591 663
e-mail: dr.bori@email.cz
www.Richard-Bohnel.cz

 
 

TOPlist od 19.08.2009

© 2009 – 2018 PhDr. Richard Böhnel | webdesign: MULTIMEDIA ACTIVITY